Wat is de garantieperiode?

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Voor alle artikelen die je bij ons koopt, geldt de wettelijke garantie. Wettelijke garantie wil zeggen dat een product datgene is of moet doen wat de consument er in alle redelijkheid van mag verwachten. Voor sommige producten geldt ook een fabrieksgarantie. Deze garantie doet niets af aan de wettelijke garantie.

Garantievoorwaarden: 
- Het artikel is via onze officiële website besteld en je kan dit aantonen d.m.v. de orderbevestiging.
- Er mogen geen wijzigingen zijn aangebracht aan het artikel (inkorten, verven, etc.)
- Het artikel is gebruikt in overeenstemming met de instructies. 

Garantie heb je alleen bij een gegronde klacht. De klacht is gegrond als deze niet veroorzaakt is door:
- Beschadiging door opzet, of door nalatigheid (bijvoorbeeld was-, val en/of stootschade)
- Onoordeelkundig gebruik of nalatig onderhoud.
- Normale slijtage en/of beschadiging door het niet of niet juist in acht nemen van de gebruiksaanwijzing.
- Voor producten met fabrieksgaranties geld dat die niets afdoen aan de wettelijke garanties.

Neem voordat je het artikel retourneert contact op met ons serviceteam. 

Artikelen in deze sectie

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 2